top of page

אודות

יוסי ביתן - ביתנ"ס חברה לבניה ושפוצים טל:0502060602
ביתנס ניהול ואחזקות בע"מ - חברת בניה ושיפוצים - קבלן רשום מס' 29747

 

חברת ביתנ"ס עוסקת בתחום הבניה מזה מספר שנים .

החברה הנה קבלן רשום וחברה בארגון הקבלנים.

חברת ביתנס הינה קבלן רשום באגודה לתרבות הדיור

החברה עוסקת בכל תחומי הבניה ובכללן שיפוץ בניינים

תוספת מרפסות , תוספת ממ"ד ​ ובניה קלה.

התמחות בחיזוק בניינים מסוכנים

מתמחה בחיפוי מתקדם סמארטסטון smartstone,

א מ י נ ו ת  ו מ ק צ ו ע י ו ת  בראש מעיניה.

bottom of page