top of page

שירותים

חיזוק בניינים מסוכנים
 

חברת ביתנ"ס מבצעת התמחתה בחיזוק ושיקום עמודי בניינים , עיבוי עמודים וביטול הרישום של בניינים מסוכנים ברשות המקומית . מהנדס קונסטרוקטור של החברה, בסיום השיקום מטפל בביטול הרישום של הבניין כמבנה מסוכן

שיפוץ בניינים

לחברת ביתנ"ס בשיתוף האגודה לתרבות הדיור מבצעת שיפוץ בניינים הכולל שיפוץ חיצוני של הבניין , שיפוץ לובאים , שיפוץ חדרי מדרגות, שיפוץ חצרות ומגרשי חניה

ריצוף וחיפוי

לחברת ביתנ"ס מספר צוותי ריצוף המבצעים עבודות ריצוף כקבלני משנה

לקבלני בניין ולבתים פרטיים . החברה מבצעת עבודות ריצוף, חיפויים ,

ריצוף שיש ,בריקים מיוחדים, מדרגות וכדו .

עבודות שיפוצים

החברה מבצעת עבודות שיפוצים לבתי מלון , דיור מוגן ובתים פרטיים בכל הרמות , כולל תוספות

בניה ,בנית חדרים , הרחבות וכדו .

חיפוי מתקדם סמארטסטון

חברת ביתנ"ס מתמחה בשיפוץ בניני מגורים ומשרדים עם חיפוי מתקדם סמארטסטון smart stone

bottom of page